Tuesday, 12 August 2014

Universum

I wrote some poetry this evening, for the first time in ages! I think it's kind of amazing when I start to write something and I think it will be about one thing and then in the end it's about a completely different thing (well not completely maybe, but a bit different at least). But then again, writing has always been a way for me to untangle my thoughts and emotions, so maybe it's not so strange that I discover new thoughts once I start writing.

Anywayyy I'm pretty happy with how this piece turned out so I thought I'd share it with you. I even did both a Swedish and an English version! Pretty cool, huh? Can't really decide which one I like the best so I'll just put them both here and you can choose which one you'd like to read, or just read both and compare them scrutinously. Also, English speakers, feel free to tell me if something is weird. Now without further ado, here they are.

Universum

Kan ni tänka er att
i skolan lär man sig vilka
färger som finns i en regnbåge och
till och med i vilken ordning de kommer.
Har du någonsin hört något så begränsande?
Det sägs också att
himlen är blå men
har du någonsin sett den nästan svart
av åskmoln eller
blekt rosafärgad av solnedgången?
Och det sägs också att gräset är grönt men
har du någonsin sett det gulnat
av solens strålar eller
översållat av ängsblommor?
Och det sägs också att solen är gul men
har du någonsin sett dess lilafärgade skugga
genom dina egna ögonlock eller
ilsket röd på nära håll?

Hur kan man definiera färgerna i en
regnbåge när man vet det här?
Hur kan man tro att man känner en
människa eller ens känner
sig själv när
den blåa himlen kan ha
all världens färger och när
det gröna gräset kan ha
all världens färger och när
den gula solen kan ha
all världens färger?
Du ser någon
sitta tyst bland en grupp människor och du
tänker att hon är tystlåten men
har du sett henne när hon
sjunger med så högt hon kan till sin favoritlåt eller
när hon berättar en historia för sin bästa vän.
Du ser någon underhålla ett helt rum och
du tänker att han är utåtriktad men
har du sett honom när han gråter sig till sömns för att
han känner sig ensam eller
tackar nej till att gå ut med sina vänner för att
han inte orkar låtsas.
Du ser någon som får högsta betyg i alla ämnen och
du tänker att hon är tråkig men
har du sett henne när hon är den som
dansar mest av alla på dansgolvet eller
uppträder i en sketch på en scen?

Hur kan man tro att man känner en
människa eller ens känner
sig själv när
en människa rymmer all världens känslor och
en människa rymmer all världens egenskaper.
Faktum är att
en människa rymmer ett helt universum.
Vi går alla runt och
bär på vårt eget universum och ibland
kolliderar himlakroppar och ibland
kolliderar stjärnbilder och våra
universum smälter samman och de
går isär och de
går sönder och de
läker och det är
kaos men det är
ändå så förbannat vackert.

Universe

Can you imagine that
in school, you learn what
colours are found in a rainbow and
even the order in which they come.
Have you ever heard anything so restrictive?
It is also said that
the sky is blue but
have you ever seen it almost black
with thunderclouds or
pale pink in the sunset?
And it is also said that the grass is green but
have you ever seen it yellowed
from the sun or
strewn with wild flowers?
And it is also said that the sun is yellow but
have you ever seen its purple shade
through your own eyelids or
angrily red up close?

How can you define the colours of a
rainbow when you know this?
How can you believe that you know
someone or even know
yourself when
the blue sky can have
all the colours of the world and when
the green grass can have
all the colours of the world and when
the yellow sun can have
all the colours of the world?
You see someone
sit quietly among a group of people and you
think that she is coy but
have you seen her when she
sings along as loudly as she can to her favourite song or
when she tells a story to her best friend.
You see someone entertain an entire room and
you think that he is outgoing but
have you seen him when he cries himself to sleep because
he feels lonely or
says no to going out with his friends because
he cannot be bothered to pretend.
You see someone who gets top grades in every subject and
you think she's boring but
have you seen her when she is the one who’s
dancing more than anyone else on the dance floor or
performs in a sketch on a stage?

How can you believe that you know a
person or even know
yourself when
one person holds all the emotions in the world and
one person holds all the properties in the world.
In fact,
a person can hold an entire universe.
We all go around and
carry our own universe and sometimes
celestial bodies collide and sometimes
constellations collide and our
universes merge and they
diverge and they
fall apart and they
heal and it is
chaos but it is yet
so damn beautiful.

No comments:

Post a Comment